Bompenger

 

Elbiler er fritatt for bompenger i de aller fleste bomringer i landet, men det er ikke bare å kjøre uten å betale....

 

 

I Oslo er det Fjellinjen AS som administrerer bomringen, både Oslo-ringen og Bærumsringen. Rene elbiler (ikke hybridbiler) har rett på gratis passering gjennom bomringen. Men, det er ikke bare å sette seg i bilen og kjøre gjennom bommen. Fjellinjen har gjort det litt vanskelig. Først og fremts trenger du en AutoPass-avtale og en brikke i frontruten. Dette skaffer du på fem minutter på nærmeste Esso-stasjon. Også elbileiere må betale depositum på kr 200 for brikken.

 

Steg to er å be Fjellinjen om en såkalt "fritaksavtale" for elbilen. For å få dette trenger du å sende inn en kopi av elbilens vognkort og en kopi av AutoPASS-avtalen, sammen med et brev der du ber om fritaksavtale. Dette sender du pr. brev til Fjellinjen AS, St. Olavsgate 28, 0166 Oslo. Du kan laste ned et ferdig brev her - skriv ut, signer og send inn sammen med vedleggene.

 

Kjører du gjennom bomringen uten brikke og avtale, vil du bli faktuerert for passeringene, selv om du kjører elbil.

 

 

 

 

Annonse

 

 

 

Elbiltips.no © 2010

www.elbiltips.no